Ceník právních služeb
  • Cena právních služeb je vždy sjednávána individuálně s ohledem na specifika a náročnost každého případu a požadavky klienta. Možností, jak cenu služeb sjednat, je několik.
  •  
  • Odměna časová – odměna sjednaná na základě počtu hodin poskytování právních služeb.
  • Odměna za úkony – co se rozumí pojmem úkon právní služby, stanoví § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (např. sepis žaloby, jednání s protistranou, zastoupení u jednání atd.). Za každý úkon, který při poskytování právních služeb bude učiněn, zaplatí klient buď odměnu dohodnutou, nebo podpůrně stanovenou dle již zmíněné vyhlášky č. 177/1996 Sb.
  • Odměna za celkové vyřízení věci – odměna sjednaná celkovou částkou za vyřízení celé právní záležitosti bez ohledu na počet úkonů či množství času.
  •  
  • Při dlouhodobější spolupráci lze sjednat i odměnu paušální.
  •  
  • Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty.