Úvod
Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Šmrhy ml. byla založena v roce 2009. Od této doby poskytuje svým klientům na profesionální úrovni komplexní právní služby ve všech základních oblastech práva, nejčastěji v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a rodinného.

"Při poskytování právních služeb vycházím z rodinné tradice a zkušeností získaných od svého otce a děda a přistupuji k řešení problému každého klienta individuálně a s maximální možnou péčí, aby bylo možné dosáhnout pro klienta vždy co nejefektivnějšího řešení."